"Social Team" Türkiye'de ki 18-29 yaş arası üniversite öğrencilerinden kurulu bir "takım"dır. Social Team'in amacı Türkiye başta olmak üzere, Dünya'da yaşanan sosyal sorunlar ile gönüllük esasına dayanarak mücadele etmektir. Social Team projesi GESÇAD (Genç Sosyal Çalışmacılar Derneği) tarafından yürütülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:
info@socialteamm.org
genclik
umut
yenilik
gelecek